Redakcja

Redakcja

Janusz Uchmański - Redaktor Naczelny

Zbigniew Łepko - Zastępca Redaktora Naczelnego

Michał Latawiec - Sekretarz Redakcji

Jacek Czartoszewski - redaktor sekcji Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Krassimira Ilieva-Makulec - redaktor sekcji Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Leszek Karski - redaktor sekcji Prawo i zarządznie środowiskiem

Krzysztof Biernat - redaktor sekcji Technologie środowiskowe

 

Rada Naukowa

Wojciech Bołoz (UKSW), Luc Hens (HEDVUB Bruksela-Belgia), Gerhard Hóver (UB Niemcy), Ryszard Kuźmo (PUTW Wilno-Litwa), Irena Mikłaszewicz (UVM Kowno-Litwa), Duśan Plaśienka (UK Bratysława-Słowacja), Zlatica Plaśienkova (UK Bratysława-Słowacja).

Rada programowa

Tadeusz Biesaga (UPJP2), Danuta Cichy (IBE, AŚ), Helena Ciążela (APS), Wiesław Dyk (USz), Gabriela Bujalska-Grum, Leszek Grum, Anna Kalinowska (UW), Bernard Hałaczek (UKSW), Zygmunt Hajduk (KUL), Zbigniew Hull, Anna Latawiec (UKSW), Krzysztof Łastowski (UAM), Leonard Łukaszuk (UW), Grażyna Nowicka (IŻiŻ), Andrzej Papuziński (UKW), Lucjan Pawłowski (PL), Zdzisława Piątek (UJ), Bazyli Poskrobko (WSE), Maciej Rudnicki (KUL), Włodzimierz Tyburski (UMK), Stanisław Zięba (KUL).

            

Redaktorzy językowi: Jolanta Koziel, dr hab. Aniela Korzeniewska (Native speaker, redaktor dla tekstów w języku angielskim), Ewa Tomaszewska, William Glass, Alexei V. Uvarov oraz Jansson Antmann.

 

Recenzenci tomu 15(2017) - POBIERZ PLIK

Recenzenci tomu 14(2016) - POBIERZ PLIK

Recenzenci tomu 13(2015) - POBIERZ PLIK

Recenzenci tomu 12(2014) - POBIERZ PLIK

Recenzenci tomu 11(2013) - POBIERZ PLIK

Recenzenci tomu 10(2012) - POBIERZ PLIK

Recenzenci tomu 9(2011) - POBIERZ PLIK

 

Z historii redakcji:

     Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma był prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga (2003-2014) zaś zastępcą redaktora naczelnego – najpierw prof. dr hab. Wojciech Bołoz (2003-2010), a później dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW (od 2010). Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Janusz Uchmański (od 2014), a jego zastępcą pozostał dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW. Funkcje sekretarza redakcji pełnili Jacek W. Czartoszewski (2003-2010), dr Dominika Dzwonkowska (2011-2016). Obecnie funkcję tą pełni dr Michał Latawiec (od 2013).

    W pracach redakcji nad przygotowaniem poszczególnych tomów brali udział kolejno: Andrzej Abdank-Kozubski (2003-2008), Krzysztof Biernat (od 2003), Wojciech Bołoz (2003-2010), Józef M. Dołęga (2003-2014), Dominika Dzwonkowska (2006-2016), Jacek W. Czartoszewski (od 2003), Stanisław Dziekoński (2003-2008), Grzegorz Embros (2009-2014), Adam Filipowicz (2006-2007), Krassimira Ilieva-Makulec (od 2014), Leszek Karski (od 2011), Agnieszka Klimska (2009), Marcin Klimski (2009), Jan Krupka (2003-2008), Michał Latawiec (od 2009), Jadwiga Leśniewska (2003-2009), Zbigniew Łepko (od 2011), Ryszard Sadowski (2011-2014), Jan Sandner (2006-2009), Antoni Skowroński (2003-2010), Jarosław Sokołowski (2003-2010), Bożena Sosak-Świderska (2003-2010), Joanna Stępczyńska (2007), Sławomir Śledziewski (2003-2008), Jacek Tomczyk (2003-2008; 2011-2014), Janusz Uchmański (od 2011), Bernadetta Wójtowicz (2003-2007).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone