Zeszyt 15(2017)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)2

(POBIERZ CAŁY PLIK)

I. Artykuły naukowe

Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski, Od środowiska do współśrodowiska: człowiek w poszukiwaniu swojego oίκος

Mariusz Ciszek, Bezpieczeństwo ekologiczne – ważny czy żywotny interes narodowy? (perspektywa całościowa)

Janusz Uchmański, Ekologia oczami nieekologa

Krzysztof Smykowski, Nowe przepisy dotyczące doświadczeń na zwierzętach. Najważniejsze zmiany i próba oceny

Andrzej Kobyliński, Prymat techniki nad moralnością? Aspekty etyczno-prawne macierzyństwa zastępczego

Jacek Trzewik, Człowiek na tle społeczno-gospodarczych uwarunkowań ochrony środowiska

Helena Ciążela, Ligia Tuszyńska, Przyroda jako wartość w edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Jakub Dobrzyński, Monika Sitarek, Patrycja Słodownik, Urszula Jankiewicz, Dariusz Gozdowski, Ewa B. Górska, Synteza celulaz w hodowlach bakterii Paenibacillus sp. wyizolowanych z ryzosfery

Jakub Dobrzyński, Wojciech Stępień, Monika Sitarek, Lidia Sas-Paszt, Patrycja Słodownik, Ewa B. Górska, Liczebność względnie beztlenowych, mezofilnych, przetrwalnikujących bakterii celulolitycznych w glebie spod uprawy drzew owocowych nawożonej kompostem na bazie miału z węgla brunatnego

 

II. Recenzje

Andrzej Kobyliński, Recenzja książki Vittorio Possenti, 2013, La rivoluzione biopolitica. La fatale alleanza tra materialismo e tecnica Edizioni Lindau, Torino, ss. 219 („Rewolucja biopolityczna. Fatalny sojusz między materializmem i techniką”)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone