Tom 1(2003)

Poniżej dostępne są wszystkie artykuły opublikowane w roku 2003. Wersję papierową tomu 1 Studia Ecologiae et Bioethicae można nabyć w Wydawnictwie UKSW.

 

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 1(2003)

 

I. Ekologia człowieka

Bernard Hałaczek, Wkład ekologii w naukę

Napoleon Wolański, Anna Siniarska, Dzieje placówek ekologii człowieka w Polsce

Anna Siniarska, Napoleon Wolański, Czym jest współczesna ekologia człowieka

Grażyna Nowicka, Zachowanie zdrowia i zapobieganie chorobom - kluczowy cel działań w zakresie zdrowia publicznego

Grażyna Nowicka, Żywienie a prewencja chorób układu krążenia

Jerzy Macewicz, Czy inżynieria genetyczna? - za i przeciw modyfi­kowaniu naszej żywności

Jerzy Macewicz, Is quantity and quality of protein in the barley cultivar determined by the proportion of kernels with and without subaleurone layer?

Maryla Aftanasiuk, Sprawność fizyczna dzieci wiejskich i miejskich z niskiej grupy społeczno-ekonomicznej na Jukatanie (Meksyk)

Anna Zielińska, Skok pokwitaniowy i budowa ciała dziewcząt z Meridy (Jukatan, Meksyk) jako sposób przystosowania do warunków życia

 

II. Bioetyka i filozofia człowieka

Wojciech Bołoz, Bioetyka. Jej historia i sposoby ujmowania

Wiesław Dyk, Bioetyka między jakością i świętością życia

Gerhard Höver, „Qualität". Überlegungen zu der Bedeutung und den ethischen Dimensionen einer Schlüsselkategorie hospizlicher Arbeit

Ludger Honnefelder, Bioethics and the normative concept of human selfhood

Leszek Grüm, Ecology: Changing options

Zbigniew Łepko, Spór o socjobiologię klasyczną

Jacek Tomczyk, W poszukiwaniu „brakującego ogniwa"

 

III. Prawo i zarządzanie środowiskiem

Leonard Łukaszuk, Międzynarodowa ochrona środowiska morskiego - główne problemy, system regulacji oraz zasady i formy współpracy (zarys ogólny)

Konrad Gałuszko, O istotnych kontrowersjach wokół oceny zagrożeń środowiska i jego naprawy

Krzysztof Biernat, Edward Fuszara, Unieszkodliwianie odpadów w obrotowych piecach cementowych

Maciej Rudnicki, Spółka akcyjna jako forma prowadzenia gospodarki komunalnej w dziedzinie infrastruktury ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania organów spółki akcyjnej)

Violetta Korporowicz, Ekonomia środowiska - współczesna nauka z tradycjami

Dariusz Kiełczewski, O pojęciu trwałego rozwoju

Marek Haliniak, Filozoficzne aspekty modelowania cybernetycznego w metodologii działań politycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju

Iwona Grunt-Mejer, Promocja bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

 

IV. Edukacja ekologiczna

Józef M. Dołęga, W kierunku dziedziny i dyscypliny nauk ekologicznych (środowiskowych)

Gabriela Bujalska, Badania nad liczebnością wyspowej populacji nornicy rudej (Clethrionomys glareolus, Schreber 1780) i ich znaczenie dla teorii

Stanisław Dziekoński, Wychowanie ekologiczne w perspektywie personalistycznej

Dariusz Śleszyński, Interactive sources of intimacy: psychological, social, environmental

Wojciech Kalinowski, Eine Grundlage zur Kommunikativen Theologie

Robert Więckowski, The Internet communication in the perspective of personalism of E. Mounier

Andrzej Abdank-Kozubski, Człowiek i prawda w aspekcie nauk przyrodniczych

Jacek W. Czartoszewski, Zagadnienie światopoglądu w edukacji ekologicznej

 

Materiały

Edward Grott, Edukacja ekologiczna w Gminie Suchowola – nasza gmina w Europie

Krystyna Najder-Stefaniak, Twórczość jako kategoria pomagająca zrozumieć dyskurs kultury europejskiej

Beata Jakubowska, Gaja - wiecznie żywa

Anna Charzyńska, Żywność genetycznie modyfikowanailustracjąryzykownych działań człowieka cywilizacji technicznej

Leszek Karski, Energetyka odnawialna w polskim systemie prawnym

Marian Piotr Krysiak, Policja a ochrona środowiska przyrodniczego

Antoni Skowroński, Idea zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce ekologicznej

Jacek W. Czartoszewski, Powstanie i działalność Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki - Międzywydziałowego Instytutu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Sprawozdania

Krzysztof Biernat, Polskie Towarzystwo Sozologiczne

Mieczysław Ozorowski, Rodzina Dobre Nowinę dla świata. Pełne optymizmu świadectwo z Czwartego Światowego Spotkania Rodzin - Manila 22-26 stycznia 2003 r.

Krzysztof Biernat, I Krajowa Konferencja Sozologii Systemowej

Ewa Biernat-Chojnacka, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Filo­zoficzne, ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Olecko 20-21 czerwca 2003 r.

Bartłomiej Wesołowski, Grzegorz Embros, Sprawozdanie z udziału Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki w programie „EURETHNET" - Europejska Sieć Informacyjna - etyka w medycynie i biotechnologii (czerwiec-październik 2003 r.)

Jacek Tomczyk, XXIst World Congress of Philosophy

Józef M. Dołęga, Sprawozdanie z I Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (Olsztyn, 3-6 września 2003 r.)

Jacek Tomczyk, The International Congress of the Polish Anthropological Society Gdańsk, September 11-13, 2003 r.

Józef M. Dołęga, Sprawozdanie z konferencji naukowej nt.: Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej (Warszawa,16.10.2003 r.)

Bożena Sosak-Świderska, 16 Konferencja Naukowa „Środowisko i Zdrowie Człowieka" (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 17.11.2003 r.)

 

Recenzje

Andrzej Bystrowski (rec.), Jacek W. Czartoszewski (red.), Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku: stan - możliwości - programy. Wydawnictwo Księży Werbistów - Verbinum, Warszawa 2001

Zdzisław Golan (rec.), Janice Brewi i Anne Brennan, Mid-Life Spirituality and Jungian Archetypes (w tłumaczeniu na język polski: Duchowość polowy życia a jungowskie archetypy), York Beach 1999

Katarzyna Jeżewska (rec.), Barbara Chyrowicz, Bioetyka i ryzyko, Warszawa 2000

Andrzej Bystrowski (rec.), Edukacja w naturze, czyli jak pokochać, poznać, zrozumieć i ochronić przyrodę, red. J. Leśniewska i J. W. Czartoszewski, UKSW, Warszawa 2002

Małgorzata Oleczek (rec.), Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

Andrzej Bystrowski (rec.), Jacek W. Czartoszewski, (red.) Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna vol. 3, UKSW, Warszawa 2002

Andrzej Abdank-Kozubski (rec.), Zbigniew Łepko, Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, UKSW, Warszawa 2003

Edward Grott (rec.), Anna Karpińska (red.), U podstaw dialogu o edukacji, Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie, Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, wyd. Trans Humana, Białystok 2003

Bożena Sosak-Świderska (rec.), C. H. Walker, S. P. Hopkin, R. M. Silby, D.B. Peakall: Podstawy ekotoksykologii, WN PWN, Warszawa 2002

Bożena Sosak-Świderska (rec.), Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski: Bakterie - antybiotyki - lekooporność, WN PWN, Warszawa 2001

Bożena Sosak-Świderska (rec.), Paul Singleton, Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, WN PWN, Warszawa 2002

Bożena Sosak-Świderska (rec.), Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński: Odory, WN PWN, Warszawa 2002

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone