Tom 4(2006)

Poniżej dostępne są wszystkie artykuły opublikowane w roku 2006. Wersję papierową tomu 4 Studia Ecologiae et Bioethicae można nabyć w Wydawnictwie UKSW.

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 4(2006)

 

I. Ekologia człowieka

Stefan Konstańczak, Human ecology

Anna Siniarska, Napoleon Wolański, Stan biologiczny populacji ludzkich a przemiany środowiska społeczno-ekonomicznego

Grażyna Nowicka, Białka roślinne i ich funkcjonalne działania

Ryszard F. Sadowski, Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda

Jacek Leszek Łapiński, Przestrzenio-czas i czaso-kultura. Uwagi o komplementarności przestrzeni, kultury, czasu i krajobrazu

Andrzej Najda, Zur ökologischen Bildersprache bei den alttestamentlichen Propheten

Bernadetta Wójtowicz, Analiza stylistyczno-porównawcza karpackich obiektów sakralnych ze szczególnym uwzględnieniem greckokatolickiej świątyni w Łosiu

Piotr Krajewski, Polityka socjalna i sytuacja ludzi w podeszłym wieku

 

II. Bioetyka i filozofia człowieka

Wojciech Bołoz, Aksjologiczne podstawy integralnej ochrony środowiska przyrodniczego i ludzkiego

Karol Bujnowski, Pytanie o sens życia

Sławomir Śledziewski, Die Debatte über die Schöpfung im Bezug auf die Ökologie

Mariusz Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej

Mariusz Ciszek, Sztuczne zapłodnienie z perspektywy bioetyki rodziny

Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugajak, Wokół ewolucji i kreacji – wstępna analiza ankiet nauczycieli i studentów

Maria Emilia Nowak, Koncepcja bioregionalizmu w ekologii głębokiej

Stefan Konstańczak, Environmental Ethics in Poland

Adam M. Filipowicz, Ciało – źródło grzechu czy powód do chwały w świetle poglądów Tertuliana

 

III. Prawo i ochrona środowiska

Antoni Skowroński, Panorama cywilizacji zrównoważonego rozwoju

Barbara Krajewska, Cele polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej z uwzględnieniem gospodarki leśnej

Maciej Rudnicki, Prawno-finansowe aspekty wykorzystania w Polsce odnawialnych źródeł energii w kontekście realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju

Jan Sandner, Correct Management of Agroecosystem, Source of New Nutrition

Leszek Karski, Prawa człowieka i środowisko

Leonard Łukaszuk, Podstawowe zasady międzynarodowej ochrony środowiska morskiego. Wybrane aspekty prawa, doktryny i praktyki

Dominika Molak, Polityka ochrony środowiska w podstawach traktatowych UE

Marlena Owczuk, Biodiesel, a ochrona środowiska

Jan Sandner, Wybrane problemy gospodarki wodnej w ujęciu holistycznym

 

IV. Edukacja ekologiczna

Zbigniew Hull, Ekofilozofia i środowisko przyrodnicze

Jan Sandner, Environmental protection concept in holistic nature studies education

Jacek W. Czartoszewski, Wiedza i poglądy nauczycieli religii na tematy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego

Renata Stoczkowska, Maria Obrębska, Ryszard Kowalski, Magdalena Maluchnik-Pucek, Nieformalna edukacja środowiskowa na przykładzie regionalnej prasy w województwie lubelskim

Irena Grochowska, Edukacja środowiskowa w zadaniach rodziny

Anna Strumińska-Doktór, Droga do świadomości ekologicznej

Sławomir Śledziewski, Relacje między teologią a naukami przyrodniczymi w kontekście edukacji

 

Materiały

Krystyna Śliwa, Czym jest „paradygmat ekologiczny”?

Agnieszka Bernadkiewicz, Marcin Klimski, Program „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska, VII Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Mariusz Ciszek, Rola etyki środowiskowej w edukacji ekologicznej oraz jej implikacje w katechezie

Stanisław Dziekoński, Problematyka wychowania społecznego w posoborowym nauczaniu Kościoła

Małgorzata Jagodzińska, Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli katechezy

Włodzimierz Gałązka, Rola katechety w rozwoju duchowym wychowanka

Anna Strumińska-Doktór, Edukacja środowiskowa w katechezie szkolnej

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska, Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

Elżbieta Buchcic, Wykorzystanie środowiska lokalnego dla kształtowania postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Sprawozdania

Agnieszka Bernadkiewicz, Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Zdzisław Golan, Sprawozdanie z XXXVIII Sympozjum Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny

Irena Grochowska, Komunikat z sympozjum – wybrane zagadnienia z klimatologii historycznej

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej. Dwie koncepcje języka, UKSW, Warszawa20 października 2006

Bernadetta Wójtowicz, Międzynarodowa konferencja naukowa. Kościół i naród w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX wieku (1848-1914) Instytut Północno-Wschodni w Lüneburgu, 26-28 października 2006

Jacek Tomczyk, „Człowiek w czasie i przestrzeni” – konferencja z okazji 70. rocznicy urodzin Księdza Profesora Bernarda Hałaczka

 

Recenzje

Jan Sandner (rec.), Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (2005)

Dominika Dzwonkowska (rec.), Krzysztof Michalski (red.), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo

Edward Grott (rec.), Aleksander W. Sokołowski, Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona

Edward Grott (rec.), Adam Dobroński (red.), Wanda Grębecka, Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia

Edward Grott (rec.), Wiliam B. Stapp, Ph.D., Mark K. Mitchell, M.S., Globalny, Niskobudżetowy Monitoring Jakości Wód – Podręcznik Terenowy

Edward Grott (rec.), Hannu Hautala, Lasse Lehtinen, Lassi Rautiainen, Mój Las – Pełnia Życia

Edward Grott (rec.), Anna Kalikowska, Ekologia – wybór na Nowe Stulecie

Leszek Grüm (rec.), Jodi A. Hilty, William Z. Lidicker, Adina M. Merenlender, Corridor Ecology, The Science and Practice of Linking Landscapes for Biodiversity Conservation

Michał Latawiec (rec.), Problemy ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozlogiczne

Konrad Poterek (rec.), Stanisław Szczerek, Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II

Marcin Klimski (rec.), Józef M. Dołęga, Edward Grott, Marian Piotr Krysiak (red.) Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w regionie: Gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy

Marcin Klimski (rec.), Tadeusz Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego

Mariusz Ciszek (rec.), Wojciech Bołoz, Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne

Maria Emilia Nowak (rec.), Józef Marceli Dołęga, Zarys sozologii systemowej

Ewa Olszówka (rec.), Stefan Konstańczak, Wybrane zagadnienia ekofilozofii

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone