Tom 5(2007)

Poniżej dostępne są wszystkie artykuły opublikowane w roku 2007. Wersję papierową tomu 5 Studia Ecologiae et Bioethicae można nabyć w Wydawnictwie UKSW.

 

Studia Ecologiae et Bioethicae  5(2007)

 

I. Ekologia człowieka

Wojciech Bołoz, Ekologia rodziny w kontekście współczesnego społeczeństwa

Jan F. Terelak, Małgorzata Steckiewicz, Charakterystyka stresu ekologicznego i różnice indywidualne w radzeniu sobie z nim na przykładzie osób przebywających w więzieniu

Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugajak, Kontrowersje wokół powstania człowieka – wstępna analiza ankiet studentów

Ryszard F. Sadowski, Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej

Grażyna Nowicka, Exposure to particulate matter and cardiovascular disease risk

Grzegorz Baczewski, Antropogeneza i jej związek z ewolucją wszechświata w teilhardyzmie

 

II. Bioetyka i filozofia człowieka

Jan Dębowski, Światopoglądowe wyzwania bioetyki

Aleksandra Kuzior, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w perspektywie kryzysu ekologicznego

Joanna Chudzik, Użyteczność teorii Jonasa w rozstrzyganiu konkretnych problemów ekologicznych?

Dominika Dzwonkowska, Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności

Andrzej Kobyliński, Czy embrion jest osobą? Spór o sztuczne zapłodnienie we Włoszech

Mariusz Ciszek, The Idea of Theocentrism in The Catholic Environmental Ethics

Stanisław Biały, Kwestia ochrony życia ludzkiego – czyli konieczność uznania miłości do człowieka za podstawę szacunku do naturalnego środowiska

 

III. Prawo i ochrona środowiska

Leonard Łukaszuk, „Akwakultura” i nowe problemy ochrony środowiska morskiego – z międzynarodowej perspektywy

Maciej Rudnicki, Zrównoważony rozwój jako podstawa polskiej polityki ekologicznej – w poszukiwaniu nowej formuły kompromisu ekologii z ekonomią

Beata Adamczyk, Cultural cooperation between nations as an important factor of sustainable social development of the region of Central and Eastern Europe in the European Union (for instance Poland and Lithuania)

Maciej Rudnicki, Wybrane problemy i dylematy społeczno-ekonomicznego wartościowania relacji człowiek – środowisko naturalne

Krzysztof Biernat, Biopaliwa drugiej generacji

Ireneusz Chrząścik, Magdalena Szymalska, Mariusz Kluska, Zanieczyszczenie wybranych próbek stałych węglowodorami aromatycznymi przy trasach wylotowych z miasta Olecko

 

IV. Edukacja ekologiczna

Jan Sandner, The essence and metatheoretical problems of “ecological attitudes”

Renata Stoczkowska, Maria Obrębska, Ryszard Kowalski, Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców wsi poprzez działalność informacyjną lokalnych władz i instytucji

Jan Sandner, Problemy przyrodniczej edukacji holistycznej w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Ryszard Kowalski, Renata Stoczkowska, Maria Obrębska, Urszula Marciszewska, Edukacyjna funkcja gospodarstw agroturystycznych na przykładzie regionu siedleckiego

Jan Sandner, Problems in the theory of scientific cognition of nature in the light of the sustainable growth concept

Andrzej J. Najda, Ekologia w przypowieściach Jezusa

Janusz Aptacy, Rola Uniwersytetów Ludowych w ekologicznej edukacji młodzieży wiejskiej

Julisław Łukomski, Ekologia w programach nauczania religii dla I klasy gimnazjum. Pomoce dla katechetów

Julisław Łukomski, Ekologia w programach nauczania religii dla klasy II gimnazjum

Julisław Łukomski, Ekologia – program nauczania dla III klasy gimnazjalnej

Grzegorz Stolarski, Dylematy nauczania etyki w środowisku szkolnym

 

Materiały

Dariusz Bartoszewicz, Zniszczenie Ziemi w Księdze Judyty jako sposób wystąpienia Szatana przeciw Bogu

Krzysztof Wojciechowski, Potrzeba edukacji bioregionalnej

Edward Grott, Wykorzystanie ochrony środowiska w działalności promocyjnej, informacyjnej, administracyjnej na podstawie badań przeprowadzonych w Gminie Świętajno

Jacek Ruszczyński, Traktat o kobiecie

Bernadetta Wójtowicz, Łemkowska architektura sakralna na przykładzie cerkwi greckokatolickiej w Łosiu – ikonostas

Edward Grott, Środowisko naturalne oraz inne atrakcje turystyczne w działalności promocyjno-informacyjnej prowadzonej przez administrację samorządową rejonie Bartoszyc

Beata Adamczyk, Szanse rozwoju spółdzielczości wiejskiej jako formy organizowania się rolników w Polsce w odniesieniu do warunków społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej

Edward Grott, Wpływ działalności promocyjno-informacyjnej administracji państwowej i samorządowej na rozwój regionu na podstawie badań przeprowadzonych w Ełku

Marcin Klimski, Rozważania nad świadomością ekologiczną

Agnieszka Bernadkiewicz, Sposoby ujmowania edukacji ekologicznej

 

Sprawozdania

Gabriela Bujalska, Leszek Grüm, Gryzonie na świecie:10. Międzynarodowa Konferencja Rodens & Spatium (Parma 24 – 28 lipca 2006 roku)

Marcin Klimski, Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Julita El-Jai, Raport z wyjazdu naukowego do Danii

Julita El-Jai, Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Forum Filozoficznego Młodych

Marek Klimek, Sprawozdanie z konferencji: Rozwój. Godność człowieka – Gospodarowanie – Poszanowanie Przyrody, Wisła 11-13 czerwca 2007

 

Recenzje

Andrzej Kobyliński (rec.), Giandomenico Mucci, I cattolici nella temperie del relativismo, Editoriale Jaca Book, Milano 2005

Julita El-Jai (rec.), Wojciech Bołoz, Bietyka i prawa człowieka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007

Dominika Dzwonkowska (rec.), Philosophical aspects of the science, (red.) Ewa Piotrowska, Janusz Wiśniewski, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005

Beata Adamczyk (rec.), Etyka wobec współczesnych dylematów, (red.) K. Kalka i A. Papuziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006

Dominika Dzwonkowska (rec.), Adam Mariusz Filipowicz, Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2007

Janusz Aptacy (rec.), Olivier Clément, L’oeil de feu. Deux visions spirituelles du cosmos (po polsku: Ogniste oko. Dwa duchowe sposoby widzenia wszechświata), Fata Morgana 1994

Janusz Aptacy (rec.), Elżbieta Kotkowska, Pomyśleć świat jako całość według św. Grzegorza z Nyssy, Księgarnia św. Wojciecha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003

Agnieszka Witkowska (rec.), Pauliny Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Toruń 2006

Karolina Kowalczyk (rec.), Gospodarka a środowisko i ekologia, (red.) Krzysztof Małachowski, Wydawnictwo fachowe CeDeWu, 2007

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone