zeszyt 10(2012)4

Studia Ecologiae et Bioethicae 10(2012)4

 

Słowo Wstępne

 

Lista recenzentów tomu 10(2012)

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Ryszard Sadowski, Potencjał religii w ochronie ekosystemów leśnych

Anita Ganowicz-Bączyk, W stronę ekonomii zrównoważonego rozwoju

Anna Słoniowska, Recepcja i rozwój idei eugenicznej na ziemiach polskich

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Piotr Matyjasiak, Metodyka waloryzacji przyrodniczej. Część II: Zastosowania w praktyce OOŚ

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Prawno-administracyjny charakter koncesji w ustawie Prawo energetyczne

Maciej Jabłoński, Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

IV. Technologie Środowiskowe

Krzysztof Biernat, Joanna Pytlak, Proces modelowania spływów wodnych

 

Sprawozdania

Marcin Leźnicki, Sprawozdanie z obrad sekcji „Ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju”, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012 roku.

Dominika Dzwonkowska, Sprawozdanie z obrad sekcji „Filozofii techniki”, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012 roku.

Edward Grott,Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa”, Ełk, 13 listopada 2012.

 

Recenzje

Peter Singer,Życie, które możesz ocalić, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2011, ss. 277. (rec.Karolina Smoderek)

Idzi Benedykt Radziszewski, Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s 57.(rec. Aleksandra Bulaczek)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone