zeszyt 10(2012)3

Studia Ecologiae et Bioethicae 10(2012)3

Słowo Wstępne

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Wojciech Bołoz, Osoba i dokonania prof. Andrzeja Szczeklika. Perspektywa bioetyka

Stefan Konstańczak, Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna

Jacek Czartoszewski, Analiza pojęcia światopoglądu ekologicznego

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Piotr Matyjasiak, Metodyka waloryzacji przyrodniczej. Część I: Zastosowania w ochronie przyrody

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Public administration bodiescompetent for environmental protection in agriculture(requests and demands de lega lata and de lege ferenda)

Maciej Jabłoński, Organy i instytucje ochrony środowiska w świetle orzecznictwa administracyjnego

 

IV. Technologie Środowiskowe

Krzysztof Biernat, Izabela Różnicka, Stan i perspektywy wykorzystania biogazu jako nośnika energii do zastosowań stacjonarnych i środków transportu

 

V. Sprawozdania

Dominika Dzwonkowska, Global Sustainability Summer School, Potsdam (Germany), July 8 – July 21, 2012.

 

VI. Recenzje

Murray A.E. i inni, Microbial life at -13oC in brine of an ice-sealed Antarctic lake, Proceedings of the National Academy of Sciences, early edition, doi 10.1073pnas1208607109.  (rec. Krzysztof W. Opaliński)

Alan McHughen,  Żywność genetycznie  modyfikowana – poradnik konsumenta, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, wyd. II, 2009, s. 337 (rec. Jerzy Macewicz)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone