zeszyt 10(2012)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 10(2012)2

 

Słowo Wstępne

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Edyta Wolter, Działalność Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Drugiej Rzeczypospolitej w zakresie ochrony przyrody

                                                                      

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Urszula Sadowska, Ranga bioindykacji w ekotoksykologii wód

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Agencje płatnicze jako element ochrony środowiskana obszarach wiejskich w Polsce

Maciej Jabłoński, Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w Polsce

 

IV. Technologie Środowiskowe

Urszula Kaźmierczak, Andrzej Kulczycki, Wpływ emisji energii z terenów zurbanizowanych i szlaków komunikacyjnych na zmiany w rozwoju ekosystemów w ich otoczeniu

 

V. Materiały

Anna Krajewska, Przemiany misji i funkcji uniwersytetu

 

Sprawozdania

Irena Grochowska, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji z zakresu naprotechnologii Miłość i życie bez granic, Omaha, 1-8 października 2011

Anna Augustyniuk-Kram, Sprawozdanie z I ogólnopolskiej konferencji z zakresu patologii owadów Stan obecny i kierunki badań z zakresu patologii owadów w Polsce, Sękocin Stary, 6-7 marca 2012 r.

 

Recenzje

Anita Ganowicz-Bączyk, Spór o etykę środowiskową, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 310 (rec. Krzysztof Butowski)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone