zeszyt 10(2012)1

Studia Ecologiae et Bioethicae 10(2012)1

Słowo Wstępne

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Zbigniew Łepko, W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju

Mariusz Ciszek, Bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważony rozwój w aspekcie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Anna Augustyniuk-Kram, Rolnictwo ekologiczne a właściwości gleby i jej różnorodność biologiczna

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Ochrona środowiska przez administrację publiczną w gospodarce morskiej

Maciej Jabłoński, Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

 

IV. Technologie Środowiskowe

Urszula Kaźmierczak, Andrzej Kulczycki, Wpływ emisji energii dźwiękowej ze szlaków komunikacyjnych i innych miejsc konsumpcji energii na zdrowie  ludzi

 

Sprawozdania

MichałLatawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2010/2011

Anna Augustyniuk-Kram, Sprawozdanie z konferencji Ekologiczne problemy XXI wieku – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa, Warszawa 28 października 2011

 

Recenzje

Katarzyna Szyncel, Sztuczne zapłodnienie. Jeśli nie in vitro, to co?, seria ABC Bioetyki, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2010, s. 94 (rec. Aleksandra Bulaczek)

Michał Musielak, Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Polsce (1899 – 1945), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 336 (rec. Anna Słoniowska)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone