Editors

Editors

Janusz Uchmański (Editor-in-Chief), Zbigniew Łepko (Vice Editor-in-Chief), Michał Latawiec (Editorial Assistant), Krzysztof Biernat, Jacek Czartoszewski, Krassimira Ilieva-Makulec, Leszek Karski.   

 

Scientific Board

Wojciech Bołoz (UKSW), Luc Hens (HEDVUB Bruksela-Belgia), Gerhard Hóver (UB Niemcy), Ryszard Kuźmo (PUTW Wilno-Litwa), Irena Mikłaszewicz (UVM Kowno-Litwa), Duśan Plaśienka (UK Bratysława-Słowacja), Zlatica Plaśienkova (UK Bratysława-Słowacja).

Advisory Board

Tadeusz Biesaga (UPJP2), Danuta Cichy (IBE, AŚ), Helena Ciążela (APS), Wiesław Dyk (USz), Gabriela Bujalska-Grum, Leszek Grum, Anna Kalinowska (UW), Bernard Hałaczek (UKSW), Zygmunt Hajduk (KUL), Zbigniew Hull, Anna Latawiec (UKSW), Krzysztof Łastowski (UAM), Leonard Łukaszuk (UW), Grażyna Nowicka (IŻiŻ), Andrzej Papuziński (UKW), Lucjan Pawłowski (PL), Zdzisława Piątek (UJ), Bazyli Poskrobko (WSE), Maciej Rudnicki (KUL), Włodzimierz Tyburski (UMK), Stanisław Zięba (KUL).

            

Native speakers: Jolanta Koziel, dr hab. Aniela Korzeniewska, Ewa Tomaszewska, William Glass, Alexei V. Uvarov and Jansson Antmann.

 

Reviewer volume 13(2015)

Artur Andrzejuk (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, UKSW), Janusz Aptacy (Firenze-Italia, Facoltà Teologica dell’Italia Centrale), Krzysztof Bajdor (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie), Elżbieta Buchcic (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Danuta Cichy, Urszula Czerniak (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Jakub Dobrzyński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Radka Gabrisova (Trnavská univerzita v Trnave), Joanna Godlewska (Politechnika Białostocka), Robert Gwiazda (Instytut Ochrony Przyrody PAN), Helena Hrehová (Trnavská univerzita v Trnave), Krzysztof Kajzer (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków), Anita Kalisiewicz (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Stefan Konstańczak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Dawid Kozacki (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach), Łukasz Kujda (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie), Andrzej Kulczycki (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Aleksandra Kuzior (Politechnika Śląska), Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Joanna Lewandowska (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Artur Malinowski (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie), Anna Marek-Bieniasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Krystyna Najder-Stefaniak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Cezary Naumowicz (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Krzysztof Opaliński (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, UKSW), Zlatica Plašienková (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Elżbieta Popowska-Nowak (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Anna Prędecka (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Magdalena Proczek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Jerzy Romanowski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Irina Sadloňová (Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Patrycja Słodownik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Iwona Stachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Wojciech Szeligiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Jacek Tomczyk (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, UKSW), Wlodzimierz Tyburski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Alexei V. Uvarov (Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences), Sylwia Wiewiórowska (Politechnika Częstochowska).

 

Reviewer volume 12(2014)

Janusz Aptacy (Firenze-Italia, Facoltà Teologica dell'Italia Centrale), Krzysztof Bajdor  (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie), Elżbieta Buchcic (UniwersytetHumanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Piotr Ceryngier (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Helena Ciążela (akademia Pedagogiki Społecznej w Warszawie), Danuta Cichy, Mariusz Ciszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ewa Dmowska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), Anna Drabarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Jolanta Ejsmont-Karabin (Uniwersytet w Białymstoku), Zbigniew Formella(Università Pontificia Salesiana di Roma), Joanna Godlewska (Politechnika Białostocka), Paweł Góralczyk (Wydział Teologiczny, UKSW), Ewa Beata Górska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Joanna Grzelak (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Violetta Hawro (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), Maria Jankowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie),Anita Kaliszewicz (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW),Marek Kloss (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Agnieszka Kłos (Szkoła Główna Handlowa), Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), Stefan Konstańczak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Piotr Krajewski (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie), Andrzej Kulczycki (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Marcin Leźnicki (ZakładFilozofii Moralnej i Bioetyki,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Artur Malinowski (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie), Anna Marek Bieniasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Piotr Matyjasiak (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Paweł Możdżyński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Najda (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Cezary Naumowicz, (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Artur Pawłowski (Politechnika Lubelska), Zlatica Plašienková (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Maciej Rudnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Stefan Russel (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lidia Sakelarieva (South-West University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Bulgaria), Maciej Sarbinowski (Università Pontificia Salesiana di Roma), Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kamila Sobieraj (Wydział Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Karel Stibral (Masaryk University, Brno), Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), (Włodzimierz Tyburski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Alexei V. Uvarov (Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences), Edyta Wolter (Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW), Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin).

 

Reviewer volume 11(2013)

Przemysław Artemiuk (Wydział Teologiczny, UKSW), Asta Balčiūnaitienė (Vytautas Magnus University, Kaunas), Stanisław Biały (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Taduesz Biesaga (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Elżbieta Buchcic (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Piotr Ceryngier (Centrum Badań Ekologicznych PAN), Zbigniew Cieślak (Wydział Prawa i Administracji, UKSW), Mariusz Ciszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Maciej Cygler (Szkoła Główna Handlowa), Jovita Daukšytė (Vytautas Magnus University, Kaunas), Zbigniew Formella (Università Pontificia Salesiana), Wojciech Gis (Instytut Transportu Samochodowego), Joanna Godlewska (Politechnika Białostocka), Grzegorz Hołub (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Stanisław Jaromi (Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu), Anna Kalinowska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski), Marek Kloss (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Andrzej Kochański (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN), Stefan Konstańczak (Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Andrzej Kulczycki (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Joshtrom Isaac Kureethadam (Università Pontificia Salesiana), Marcin Leźnicki (Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Artur Malinowski (Przemysłowy Instytut Motoryzacji), Piotr Matyjasiak (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Irena Miklaszewicz (Vytautas Magnus University, Kaunas), Cezary Naumowicz, (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Oldřich Nedvěd (University of South Bohemia in České Budějovice), Artur Pawłowski (Politechnika Lubelska), Jerzy Romanowski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Emilia Rozwadowska (Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), Maciej Rudnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Maciej Sarbinowski (Università Pontificia Salesiana), Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kamila Sobieraj (Wydział Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Włodzimierz Tyburski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Edyta Wolter (Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW), Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Janusz Zimny (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy), Tadeusz P. Żarski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Samokhin Vassily Fyodorovich (St. Petersburg University of Communications).

 

Reviewer volume 10(2012)

Stanisław Biały (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Taduesz Biesaga (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Piotr Ceryngier (Centrum Badań Ekologicznych PAN), Maciej Cygler (Szkoła Główna Handlowa), Wiesław Dyk (Uniwersytet Szczeciński), Wojciech Dzięgielewski (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Luis Rosón Galache (Università Pontificia Salesiana), Joanna Godlewska (Politechnika Białostocka), Paweł Góralczyk (Wydział Teologiczny, UKSW), Zbigniew Hull (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Stanisław Jaromi (Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu), Anna Kalinowska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski), Anita Kaliszewicz (Centrum Badań Ekologicznych PAN), Stefan Konstańczak (Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Andrzej Kulczycki (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Ligia Tuszyńska (Uniwersytet Warszawski), Marcin Leźnicki (Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Liszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Artur Malinowski (Przemysłowy Instytut Motoryzacji), Anna Matuszewska (Przemysłowy Instytut Motoryzacji), Roman Muranyi (Muzeum Pałac w Wilanowie), Andrzej Jacek Najda (Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Cezary Naumowicz, (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Mieczysław Ozorowski (Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Jerzy Romanowski (Centrum Badań Ekologicznych PAN), Maciej Rudnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Kamila Sobieraj (Wydział Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Włodzimierz Tyburski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Stanisław Warzeszak (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Andrzej Wojciechowski (Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie), Edyta Wolter (Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW), Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin).

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone