Zeszyt 7(2009)1

Studia Ecologiae et Bioethicae 7(2009)1

 

I. Ekologia człowieka

Napoleon Wolański, Anna Siniarska, Perspektywiczne kierunki rozwoju biologii człowieka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem auksologii

Janusz Jerzemowski, Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie chorób układu krążenia – wybrane problemy

Dorota Strzyżewska, Właściwości Układu Oddechowego Młodzieży Warszawskiej a Zanieczyszczenie Środowiska

Ryszard Przewęda, Zmiany kondycji fizycznej polskiej młodzieży w ciągu ostatnich dekad

 

II. Bioetyka i filozofia człowieka

Dieter Birnbacher, Responsibility for Future Genenerations – Scope and Limits (Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – zakres i granice)

Kazimierz Szałata, Quelle anthropologie pour la protection de la vie?

Irena Grochowska, Ecology of women as a harmony of interior world and nature

Kazimierz Szałata, Évolution de la conscience morale hippocratique

 

III. Prawo i ochrona środowiska

Antoni Skowroński, System prawno-administracyjny, modele i sposoby prowadzenia gospodarki odpadami w gminach. (Ogólne wiadomości)

Marta Dołęga, Krzysztof Biernat, Procesy zarządzania ryzykiem ekologicznym

Grzegorz Embros, Audyt zachowań jako narzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

IV. Edukacja ekologiczna

Jan Sandner, Wybrane aspekty metodyki badań holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Elżbieta Buchcic, Edukacja ekologiczna priorytetem wykształcenia współczesnego człowieka

Ryszard F. Sadowski, „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy

Cezary Naumowicz, Eko-teologia jako forma chrześcijańskiej diakonii wobec stworzenia

 

V. Materiały

Konwersatorium Etyki: Medycyna na miarę człowieka

Kazimierz Szałata, Wstęp

Ks. abp Henryk Hoser SAC, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. otwierającej Sesję

Krzysztof Ukleja, Caritas na rzecz ludzi chorych

Tadeusz Tołłoczko, Ukryte oblicza Medycyny

Bogdan Chazan, Medyczne aspekty bezpłodności

Marek Krobicki, Przygotowanie Kapelana szpitalnego do współpracy z zespołem medycznym w opiece nad chorym

Paweł Sztwiertnia, Odpowiedzialność producenta leków

Henryk Owczarek, Rola badań diagnostyki laboratoryjnej w procesie leczenia

Daniel Morończyk, Rola wolontariusza przy łóżku chorego

Kazimierz Szałata, Miłosierdzie chrześcijańskiej wobec wyzwań medycyny współczesnej

Józef Jachimczak, Wstęp do panelu dyskusyjnego

Ewa Tomaszewska, Chorować w Europie

Jacek A. Piątkiewicz, Chorować w Polsce

Piotr Krakowiak SAC, Chorować w domu. Od domowej opieki hospicyjnej Hospicjum Pallottinum w Gdańsku do troski o człowieka u kresu życia i edukacji społecznej „Hospicjum to też Życie”

Magdalena Hozer-Chachulska, Chorować bez domu

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone