Zeszyt 9(2011)4

Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)4


Słowo wstępne

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska
Anna Marek-Bieniasz, Problem ludzkiej wolności i adekwatnej interpretacji przyrody w świetle genocentryzmu

Rafał Czekalski, Od humanizmu ekologicznego i ekofilozofii do ekoteologii. Krytyka koncepcji duchowości ekologicznej H. Skolimowskiego


II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska
Hanna Mańkowska-Pliszka, Jacek Tomczyk, Charakterystyka miejscowego stanu zapalnego kości strzałkowej z materiału kostnego ze stanowiska w Syrii


III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem
Maciej Jabłoński, Prawno-administracyjne aspekty ochrony wód w Polsce


IV. Technologie Środowiskowe
Izabela Samson-Bręk, Aleksandra Filip, Miejsce oceny cyklu życia w systemie zarządzania środowiskowego


V. Sprawozdania
Agnieszka Klimska, Międzynarodowa konferencja Postęp czy regres odpowiedzialności?, Warszawa, 27 maja 2011
Agnieszka Klimska, Ogólnopolska konferencja Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju, Warszawa, 18 czerwca 2011


VI. Recenzje
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Wielki Projekt, Albatros, Warszawa 2011, ss. 216 (rec. Piotr Orzeszek)
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone