Zeszyt 9(2011)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)2

 

Słowo Wstępne

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Anita Ganowicz-Bączyk, Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody. Część druga

Dominika Dzwonkowska, Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Krassimira Ilieva-Makulec, Renata Franczak, Grzegorz Makulec, Nicienie glebowe na polu i odłogu –  zagęszczenie i różnorodność

Dariusz Bukaciński, M. Bukacińska, A. Buczyński, Awifauna wodno-błotna środkowej Wisły w okresie lęgowym: wpływ działalności człowieka na rozmieszczenie, liczebność i różnorodność gatunkową

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Stanowienie oraz stosowanie polityki ekologicznej przez administrację publiczną w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

IV. Technologie Środowiskowe

Krzysztof Biernat, Paulina Luiza Dziołak, Izabela Samson-Bręk, Technologie energetycznego wykorzystania odpadów

 

V. Sprawozdania

Marcin Klimski, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, Drohiczyn, 7-9 września 2010

Małgorzata Kaniewska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozofia zrównoważonego rozwoju, Warszawa, 25 listopada 2010

 

VI. Recenzje

Michał Heller, Józef Życiński, Pasja Wiedzy, Petrus, Kraków 2011, s. 288. (rec. Piotr Orzeszek)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone