Zeszyt 9(2011)1

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)1

Słowo Wstępne

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Anita Ganowicz-Bączyk, Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody. Część pierwsza

Józef Kożuchowski, Etyczne zobowiązania człowieka wobec świata zwierząt. Ujęcie Roberta Spaemanna

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Anna Augustyniuk-Kram, The parasite-host system as exemplified by the interactions between entomopathogenic fungus and insect

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska

Leszek Karski, Znaczenie prawa ochrony środowiska

 

IV. Technologie Środowiskowe

Krzysztof Biernat, Paulina Luiza Dziołak, Izabela Samson-Bręk, Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA

 

V. Sprawozdania

Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Michał Latawiec, Konferencja Problemy powodziowe w Polsce i Europie, Warszawa, 30 marca 2010

 

VI. Recenzje

Michele Armamini, Bioetyka dla wszystkich, Wyd. Espe, Kraków 2011, ss. 337. (rec. Karolina Smoderek)