Zeszyt 14(2016)4

Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2016)4

( pobierz cały plik )

 

I. HUMANISTYCZNE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

Anna Oksiak-Podborączyńska, Fenomen procesu chorobowego w filozofii medycyny Adama Wrzoska

Anna Mirecka, Próba określenia potrzeb osób zwiedzających Warszawski Ogród Zoologiczny

Mirosława Parlak, Wiedza i świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich szkół podstawowych i ich rodziców

Grzegorz Hołub, Human dignity, speciesism, and the value of life

Marcin Klimski, The need for adequate argumentation for the protection of biotic community

Wojciech Bołoz, Stanisław Jaromi, Zbigniew Karaczun, Zbigniew Łepko, Andrzej Papuziński, Ryszard F. Sadowski, Ekofilozoficzne przesłanie encykliki „Laudato si’”

Nikolai Mihailov, Lidia Sakelarieva, Environmental alarmism: the Club of Rome and its critics

 

II. PRZYRODNICZE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

Anna Augustyniuk-Kram, Niezamierzony transport propaguli grzybów pleśniowych do biomu Antarktyki a zdolność rozwoju w niskich temperaturach

 

III. PRAWO I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Agnieszka Klimska, Towards the praxis of a sustainable knowledge-based economy

 

IV. TECHNOLOGIE ŚRODOWISKOWE

Dorota Bogumił, Wpływ metod obróbki wstępnej biomasy na wydajność otrzymywania biogazu

 

V. SPRAWOZDANIA

Kamil Karaban, Wizyta na Uniwersytecie Rolniczym Islandii, 10-14 października 2016 r.

 

Lista recenzentów Studia Ecologiae et Bioethicae tomu 14(2016)1-4

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone