Zeszyt 14(2016)3

Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2016)3

( pobierz cały plik )

 

I. HUMANISTYCZNE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

Anna Słoniowska, Spór o naukowość eugeniki

Anna Strumińska-Doktór, Dobromiła Doktór, Atrakcyjność obszarów zielonych w dzielnicy Wola dla potrzeb wypoczynku nauczycieli i uczniów

Ryszard Kowalski, Edward Grott, Powinności rolników w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si’”

Janusz A. Majcherek, Dwie etyki, podwójna moralność

Ryszard F. Sadowski, Teoretyczne i praktyczne zaangażowanie różnych tradycji religijnych w kwestię klimatyczną

 

II. PRZYRODNICZE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

Karolina Bodzon, Piotr Ceryngier, Winter and early spring assemblages of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in two forest habitats in suburban area of Warsaw, central Poland

Ewa Beata Górska, Wojciech Stępień, Izabella Olejniczak, Stefan Pietkiewicz, Hazem M. Kalaji, Paweł Kowalczyk, Microbial properties of soil fertilized by sewage sludge and cultivated with energy crops

Karolina Korsan-Kumińska, Assessing the impact of global warming on the sport, tourism, and recreation industries in western Norway

 

III. PRAWO I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Barbara Krzyżewska, Kodeks Norymberski a autonomiajednostki

Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek, Zrównoważony rozwój w działalności UE – na przykładzie realizacji i monitorowania środowiskowych priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju

 

RECENZJE

Iga Pastuszek, Recenzja książki Katarzyny Biernackiej, Joanny Wydrych, 2014, „Książka o prawach zwierząt”, Wydawnictwo Fundacja Czarna Owca, Kraków

 

MATERIAŁY

Andrzej Kulczycki, Wybrane zagadnienia poprawy składu spalin emitowanych przez pojazdy samochodowe poprzez dobór struktury chemicznej paliw silnikowych

Andrzej Kulczycki, Wpływ jakości olejów silnikowych na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego składnikami spalin emitowanymi przez pojazdy samochodowe

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone