Zeszyt 14(2016)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2016)2

( pobierz cały plik )

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Justyna Chodkowska-Miszczuk, Odnawialne źródła energii w rozwoju turystyki na obszarach chronionych w Polsce na przykładzie ośrodka turystyki religijnej w Kodniu

Krystyna Joanna Świdzińska, Przemoc wobec zwierząt na przykładzie wybranych wypadków w Tatrach

Emilia Grzędzicka, Studium przypadku: obserwacja szpaków Sturnus vulgaris jako wstęp do dyskusji na temat przyczyn i skutków niedoboru kontaktu z przyrodą u młodzieży szkolnej i nauczycieli

Andrzej Kobyliński, Problem molestowania seksualnego dzieci w Australii

Barbora Badurova, The problem of respect in environmental philosophy

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Adam Prokopowicz, Jerzy Romanowski, Zagrożone stanowiska rozrodcze kumaka nizinnego Bombina bombina w Kampinoskiej dolinie Wisły

Jerzy Romanowski, Grzegorz Lesiński, Marta Bardzińska, Drobne ssaki terenów podmiejskich Warszawy w pokarmie puszczyka Strix aluco

Tomczyk Jacek, Facts and their interpretation in paleoanthropological enquiries

 

Sprawozdania

Anita Ganowicz-Bączyk, Sprawozdanie z obrad Sekcji Ekofilozofii w ramach X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu, Poznań, 15-19.09.2015 r.

Krzysztof Smykowski, Sprawozdanie z konferencji pt. „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony środowiska”, Warszawa, 16.03.2016 r.

Krzysztof Smykowski, Sprawozdanie z Bydgoskich Dni Bioetycznych – Konferencji Naukowej pt. „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia”, Bydgoszcz, 2.04.2016 r.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone