Zeszyt 14(2016)1

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2016)1

( pobierz cały plik )

 

Wstęp

 

I. Nauki humanistyczne

Maria Korusiewicz, Estetyka codzienności – estetyka spotkania

Dominika Dzwonkowska, Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej

Beata Gola, W poszukiwaniu etyki środowiskowej dla teorii wychowania ekologicznego

Michał Latawiec, Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze

 

II. Nauki społeczne

Grzegorz Embros, Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska

Mariusz Ciszek, Systemowe ujęcie filozofii bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście bezpieczeństwa narodowego

Stefan Konstańczak, Polityczny wymiar kryzysu ekologicznego

Wojciech Trempała, Geneza, rozwój i status socjologii środowiskowej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone