Zeszyt 13(2015)4

Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)4

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Piotr Domeracki, Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya

Anita Ganowicz-Bączyk, Narodziny i rozwój etyki środowiskowej

Ariadna Ciążela, Postrzeganie osób dbających o środowisko przez młodych Polaków

Andrzej Kobyliński, Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Krassimira Ilieva-Makulec, Dawid Kozacki, Grzegorz Makulec, The impact of roosting birds on the abundance of two groups of soil mesofauna

Izabella Olejniczak, Paweł Boniecki, Anita Kaliszewicz, Ninel Panteleeva, Springtails (Collembola, Hexapoda) inhabiting algae with different degrees of waste product contamination

Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Ewelina Mastalerz, Presja człowieka na przyrodę środkowej Wisły: liczba i rozmieszczenie ludzi oraz formy ich aktywności na rzece w okresie rozrodu ptaków

Patrycja Słodownik, Krzysztof W. Opaliński, Zużycie tlenu przez plażę wiślaną. Dobra i usługi ekosystemu

 

III. Technologie środowiskowe

Katarzyna Wawryniuk, Krzysztof Biernat, Techniki membranowe w procesach otrzymywania biometanu z biogazu

 

Recenzje

Peter Singer, Jim Mason, Etyka a to, co jemy, przekład Elżbieta De Lazari, pod redakcją językową Doroty Bojarskiej – Lis i Krystyny Podhajskiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012, stron 472 (rec. Iga Pastuszek)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone