Zeszyt 13(2015)3

Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)3

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Piotr Krajewski, Prawo do życia w zdrowym i bezpiecznym środowisku naturalnym

Andrzej Kobyliński, Aspekty etyczno-prawne sporu o klauzulę sumienia we Włoszech w latach 2014-2015

Michał Roman, Renewable energy resources in students’ opinions      

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Joanna Nieczuja-Dwojacka, Joanna Grzelak, Anna Siniarska, Kamila Chwaścińska, Sprawność fizyczna warszawskiej młodzieży gimnazjalnej

Joanna Grzelak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Anna Siniarska, Ewa Samul, Budowa i proporcje ciała warszawskiej młodzieży gimnazjalnej

Justyna Pacelt, Wojciech Szeligiewicz, Sport i rekreacja przy wybranych akwenach objętych zakwitami alg i sinic na przykładzie wybranych zbiorników Polski

Krassimira Ilieva-Makulec, Nicienie glebowe w Parku Skaryszewskim – porównanie zagęszczenia i różnorodności zespołów w dwóch typach siedlisk

 

Materiały

Janusz Uchmański, Aleksander Sergiejewicz Komarow (1945 – 2015)

 

Recenzje

Czy filozofia ma coś do zaoferowania zwierzętom? (Rec. D. Dzwonkowska, M. Latawiec, D. Gryz i in., Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss.159), (rec. Michał Piekarski)

Frans de Waal, Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. Bartosz Brożek, Michał Furman, Copernicus Center Press, Kraków 2013, ISBN 978-83-7886-030-3, ss. 252, (rec. Łukasz Moniuszko)

Michael Tomasello, Dlaczego współpracujemy, tłum. Ł. Kwiatek, Copernicus Center Press, Kraków 2016, ss. 173, (rec. Andrzej Waleszczyński)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone