Zeszyt 13(2015)2

Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)2

 

Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Ryszard Sadowski, Inżynieria genetyczna w świetle dialektyki oświecenia

Anna Marek-Bieniasz, Etyka środowiskowa a etyka tradycyjna. Różne ujęcia relacji

Andrzej Kobyliński, Prymat prawa nad etyką? Nowy etap włoskiego sporu o metodę in vitro

Andrzej Kobyliński, Argumentacja filozoficzna w sporze o sztuczne zapłodnienie we Włoszech w latach 2004-2014

Dorota Probucka, O moralnych obowiązkach ludzi wobec zwierząt. Etyka Gary’ego Francione

Krzysztof Smykowski, The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian’s Reflections

 

Sprawozdania

Michał Latawiec, Sprawozdanie z wykładu profesora wizytującego Karela Stibrala z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, 30.10.2014, Warszawa

Kamil Karaban, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD, 28 – 30 maja 2015, Katowice

Krzysztof Smykowski, Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska.Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów, 14-16 czerwca 2015, Warszawa

 

Recenzje

Eberhard Schockenhoff, Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania, tłum. K. Glombik, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2014, ss. 611. (rec. Krzysztof Smykowski)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone