Zeszyt 13(2015)1

Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)1

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Andrzej Kobyliński, Etyczne i prawne aspekty stosowania preparatu medycznego ellaOne czyli tzw. pigułki „pięć dni później”

Ryszard Kowalski, Edward Grott, Ogrody szkolne we współczesnej szkole. Znak edukacyjnego zacofania, a może jednak postępu?

Rafał Czekalski, W jaki sposób możemy wyrazić naszą troskę i odpowiedzialność za przyszłość naszej planety i zamieszkującej ją ludzkości?

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Natalia V. Sidorchuk, Michail V. Maslov, Vyacheslav V. Rozhnov, Role of badger setts in life of other carnivores

Stepan Senator, Flora dynamics and the problem of vegetation cover safety in the Volga basin

Ekaterina V. Pavlova, Evgeny A. Ivanov, Vadim E. Kiriluk, Vyacheslav V. Rozhnov, Sergey V. Naidenko, Assessment of physiological status of felids as indicator of  their welfare in the wild

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Agnieszka Klimska, Małgorzata Kaniewska, Eksplozja demograficzna – zagrożenia i dylematy etyczno – prawne

 

IV. Technologie środowiskowe

Arkadiusz Kamiński, Krajowe i ogólnoświatowe wymagania środowiskowe w aspekcie jakości paliw

 

Recenzje

Dominika Dzwonkowska, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgach zgadnień ekofilozoficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 374.

 

Sprawozdania

Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2013/2014

Magdalena Terlecka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja – Etyka - Ekologia”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 21 kwietnia 2015

Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z XVII Tygodnia Filozoficznego La Morale Tra Panteismo, Teismo e Ateismo, Saltino-Vallombrosa (Florencja), 21-27 sierpnia 2014

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone