Zeszyt 12(2014)3

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 12(2014)3

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Irena Grochowska, Metapoznanie – czy możemy być świadomi przebiegu własnego procesu uczenia się stosując neurofeedback

Alexander Jorge Cortez, Katarzyna Lisowska, Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO

Agnieszka Affek-Starczewska, Krzysztof Starczewski, Zbigniew Pawlonka, Janina Skrzyczyńska, Drzewa – pomniki przyrody jako element krajobrazu kulturowego

Michał Latawiec, Saturation of biological diversity and human activity

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Izabella Olejniczak, Grzegorz Makulec, Wpływ dżdżownic na zespoły skoczogonek (Collembola) w uprawach trawiastych jedno i wielogatunkowych

Marta Marcjanek, Patrycja Słodownik, Krassimira Ilieva-Makulec, Owady (mrówki, chrząszcze, motyle) jako biowskaźniki

Izabella Olejniczak, Anna Prędecka, Stefan Russel, Reakcja mezofauny (Collembola and Acarina) zamieszkująca łąki na mineralnych i organicznych glebach, na wiosenne doświadczalne pożary

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Grzegorz Embros, Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego

Arkadiusz Kamiński, Zmiany w prawie europejskim implikujące zmiany w sposobie wytwarzania, składzie chemicznym i dystrybucji paliw

 

Sprawozdania

Magdalena Terlecka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koła Naukowego Sozologów „Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25 listopada 2013

Aleksandra Wójtowiec, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KNS „Wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 9 kwietnia 2014

Kamil Karaban, XVII Rosyjska Konferencja Zoologii Gleby, Syktywkar, 22-26 września 2014

Dominika Dzwonkowska, Seminarium „Zwierzęce”, Uniwersytet Śląski, Laboratorium Animal Studies-TK, Katowice, 20 października 2014 roku

 

Recenzje

Franz M. Wuketits, Zivilisation in der Sackgasse. Plädoyer für eine artgerechte Menschenhaltung, Mankau Verlag, Murnau a. Staffelsee 2012, ss. 262. (rec. Zbigniew Łepko)

Roger Scruton, Grüne Philosophie. Ein konservativer Denkansatz, Diedrichs Verlag, Muenchen 2013, ss. 444. (rec. Rafał Czekalski)

Rafał Czekalski, Paradygmat ekologiczny Henryka Skolimowskiego. Rozprawy naukowe 9, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2014, ss. 231. (rec. Rafał Kaczmarek)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone