Zeszyt 12(2014)2

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 12(2014)2

Słowo od Redakcji

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Zbigniew Łepko, Ryszard Sadowski, Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen

Elżbieta Buchcic, Edukacja przyrodnicza elementem procesu wychowania

Rafał Czekalski, Henryka Skolimowskiego krytyka cywilizacji zachodniej w kontekście kryzysu ekologicznego

Anna Słoniowska, Jeremy Rifkin o konsekwencjach rewolucji biotechnologii. Krytyka „ery biotechnologii”

 

II. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek, Kierunki rozwoju systemu finansowania ekoinnowacji w Polsce – perspektywa na lata 2014–2020

Maciej Jabłoński, Organizacja administracji ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

 

III. Technologie środowiskowe

Aneta Marciniak, Możliwości zagospodarowania odpadu pofermentacyjnego z biogazowni

Ewelina Podeszwa, Krzysztof Biernat, Biogaz jako alternatywny nośnik energii

 

V. Materiały

Irena Miklaszewicz, Poznanie języka i kultury polskiej jako element wychowania ku przezwyciężaniu stereotypów

 

Sprawozdania

Rafał Komisarz,Sprawozdanie z XLIV Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (Warszawa 17-19 IX 2013)

Magdalena Terlecka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koła Naukowego Sozologów pt. ”Różnorodnie o bioróżnorodności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 19 grudnia 2013

Kamil Karaban, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHRPOD Uniwersytet Śląski w Katowicach, 30 maja – 1 czerwca 2014 r

 

Recenzje

Józef Borówka, Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym. Studium filozoficzno-historyczne, Wyd. MADO, Toruń 2012, ss. 490 (rec. Anna Oksiak-Podborączyńska)

Dorota Morończyk, Do Not Resuscitate czyli kiedy można odstąpić od reanimacji?, seria ABC Bioetyki, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2011, ss.82 (rec. Gerard Dmuch)

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone