Zeszyt 12(2014)1

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 12(2014)1

 

I. HUMANISTYCZNE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

Stefan Konstańczak, Moralny obowiązek ochrony środowiska naturalnego według ks. prof. Tadeusza Ślipko

Andrzej Kochański, Sekwencjonowanie genomu/eksomu człowieka – aspekt bioetyczny

Mariusz Ciszek, Europejska Konwencja Bioetyczna w ochronie (bio)bezpieczeństwa człowieka w obszarze biomedycyny: wymiar jednostkowy i społeczny

Anna Marek-Bieniasz, Zaranie, rozwoj oraz perspektywy etyki środowiskowej – wybrane zagadnienia

Dominika Dzwonkowska, Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źrodła kryzysu środowiskowego

Anita Ganowicz-Bączyk, Systemowe ujęcie biosfery w etyce Edwarda Goldsmitha

Karol Kierzkowski, Społeczno-religijne uwarunkowania wczesnej kultury chińskiej

Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska, „Rozstępy” przyszłości: o trudnych powiązaniach technologii, kultury i natury

 

II. Materiały

Małgorzata Liszewska, Marta Śliwa, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako projekt dydaktyczny

 

III. Sprawozdania

Anita Ganowicz-Bączyk, Sprawozdanie z Panelu Filozofia w ekologii w ramach obchodow Warszawskiego Dnia Filozofii UNESCO na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, 15 listopada 2012, UKSW, Warszawa

Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Sprawozdanie z obrad VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekologia Społeczne, czyli jak wychowywać, 27-29 maja 2013, Olecko-Kowno

Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2012/2013

 

IV. recenzje

Dorota Probucka, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, UNIVERSITAS, Kraków 2012, ss. 352 (rec. Marcin Pełka)

Włodzimierz Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013, ss. 390 (rec. Dominika Dzwonkowska)

Helena Ciążela, Włodzimierz Tyburski (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, ss. 233 (rec. Marcin Pełka)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone