Zeszyt 11(2013)3

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 11(2013)3

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Zbigniew Łepko, Od etologii zwierząt do ekologii człowieka

Paulina Selmaj-Pomaska, Klausa Michaela Meyer-Abicha teoria odpowiedzialności

Marcin Leźnicki, Wartość życia u podstaw islamskiej (bio)etyki

Ilona Żeber – Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Etyczny wymiar myślenia i działania ekologicznego w edukacji wczesnoszkolnej

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Jerzy Macewicz, Czy Europa zaakceptuje uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych? – argumenty i kontrargumenty

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Maciej Jabłoński, Organizacja ochrony środowiska w Polsce

Maciej Jabłoński, Prawno-administracyjne aspekty utrzymania czystości i porządku w gminach

 

IV. Technologie środowiskowe

Anna Zamojska-Jaroszewicz, Anna Matuszewska, Marlena Owczuk, Dorota Wardzińska, Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych do produkcji biogazu jako alternatywnego źródła energii odnawialnej

Monika Wójcik, Środowiskowe aspekty  procesów poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych typu shale gas

 

V. Materiały

Wojciech Bołoz, Etyczne warunki rezygnacji z uporczywej  terapii

Jacek Tomczyk, Preliminary report on human remains from Qasr Shemamok (Erbil, Federal region of Iraqi Kurdystan). Season 2012

 

Sprawozdania

Ewa Karaban, 12th Central European Workshops on Soil Zoology (CEWSZ), Czeskie Budziejowice, 8 - 11 kwietnia 2013

Anna Augustyniuk-Kram, Elżbieta Popowska-Nowak, Sprawozdanie z 47 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, Puławy, 12-15 maja 2013

 

Recenzje

Mariusz Ciszek, Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 287. (rec. Urszula Sadowska)

Kamil Popowicz, Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 232. (rec. Anna Słoniowska)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone