Zeszyt 11(2013)1

 

Studia Ecologiae et Bioethicae 11(2013)1

 

I. Humanistyczne podstawy ochrony środowiska

Ryszard Sadowski, Aktualizacja potencjału religii w ochronie ekosystemów leśnych

Anita Ganowicz-Bączyk, Ekonomia w służbie zrównoważonego rozwoju

 

II. Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska

Jerzy Romanowski, Karolina Karpowicz, Zmiany w występowaniu piżmaka Ondatra zibethicus w centralnej i wschodniej Polsce w latach 1996 – 2007

 

III. Prawo i Zarządzanie Środowiskiem

Leszek Karski, Eksperyment medyczny przeprowadzany na organizmie ludzkim – aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Maciej Jabłoński, Zasady utrzymania czystości i porządku w gminach w orzecznictwie sądowym

 

IV. Materiały

Jacek Tomczyk, Preliminary report on human remains from Tell Masaikh and Tell Ashara, Season 2008

Jacek Tomczyk, Preliminary report on human remains from Tell Masaikh and Tell Ashara, Season 2009

Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia

 

Sprawozdania

Dobrochna Szlesińska-Koryto, Sprawozdanie z konferencji Filozofia zrównoważonego rozwoju, Warszawa, 29 listopada 2012

Michał Latawiec, Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2011/2012

 

Recenzje

Zdzisława Piątek, O śmierci, seksie i metodzie in vitro, Kraków 2009, 75 s. (rec. Małgorzata Konstańczak)

Mariusz Ciszek, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji. Studium bioetyczno-prawne, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2011, ss. 336. (rec. Anna Gdula)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone