Issue 15(2017)4

Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)4

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

Grzegorz Lesiński, Jakub Gryz, Dagny Krauze-Gryz, Jerzy Romanowski, Przemysław Stolarz, Which species of small mammals tolerate highly urbanized areas – the study in Warsaw agglomeration and surroundings

Janusz Uchmański, Krzysztof W. Opaliński, Karolina Rau, Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcellio scaber

Zbigniew M. Karaczun, Climate protection as an ethical challenge

Elżbieta Popowska-Nowak, Tumialis Dorota, Pezowicz Elżbieta, Susceptibility of lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer (Coleoptera: Tenebrionidae) to entomopathogenic fungi isolated from poultry houses litter and nearby soil

Krassimira Ilieva-Makulec, Michał Bielecki, Grzegorz Makulec, Plants with known antagonistic properties against pests: how they influence non-target free-living soil fauna?

Maria A. Uvarova, Языковыетрудностиприизучениииностранныхязыков(Linguistic difficulties in the learning of foreign languages)

Wojciech Szeligiewicz, Ekologiczne inspiracje modelu TALC cyklu życia obszaru turystycznego

Andrzej Kobylinski, Bezpieczna aborcja? Etyczne aspekty stosowania pigułki aborcyjnej RU-486

Mario De Caro, Filozoficzny realizm między naturą a zdrowym rozsądkiem, część I

 

Lista recenzentów Studia Ecologiae et Bioethicae numerów 1-4 tomu 15