Issue 15(2017)1

Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)1

 

Zbigniew Łepko, Antropocentryzm encykliki Laudato si’

Ryszard F. Sadowski, Wpływ zjawisk społecznych na współczesny kryzys ekologiczny w świetle encykliki Laudato si’

Zbigniew M. Karaczun, Ochrona klimatu jako obowiązek etyczny. Kwestia klimatyczna w encyklice Laudato si’

Artur Pawłowski, Idea zrównoważonego rozwoju w encyklice Laudato si’

Barbara Żarska, Kwestie przyrodnicze w Encyklice Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka

Małgorzata Mickiewicz, Działalność Kampinoskiego Parku Narodowego w świetle encykliki Laudato si’

Kasper Jakubowski, Inspiracje Laudato si’ do projektów z zakresu architektury krajobrazu miasta

Ryszard F. Sadowski, Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności, za środowisko w świetle encykliki Laudato si’