Start

Szanowni Państwo,

Niniejsza witryna czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae jest już zamknięta i nie będzie uaktualniana. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie proszę traktować jako archiwalne. Dotyczy to również treści zawartych w zakładce "Do Autorów".

Nowa witryna czasopisma znajduje się pod adresem:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/index

 

 

 

    

Witamy w serwisie internetowym czasopisma

Studia Ecologiae et Bioethicae

ISSN 1733-1218

DOI: 10.21697/seb

 

Pierwszy tom "Studia Ecologiae et Bioethicae" ukazał się w 2003 roku jako rocznik. Po sześciu latach tomy 7 i 8 ukazały się jako półroczniki, a od 2011 roku czasopismo jest kwartalnikiem - wydawanym przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W "Studia Ecologiae et Bioethicae" publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzowane przez dwóch zewnętrznych recenzentów.

Czasopismo jest punktowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy publikujący swoje prace w czasopiśmie otrzymują 11 pkt. wg aktualnego ujednoliconego wykazu czasopism MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 roku. Artykuły publikowane w Studia Ecologiae et Bioethicae są dostępne na stronach internetowych czasopisma. Ponadto Studia Ecologiae et Bioethicae można znaleźć w następujących bazach internetowych:

  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • BazHum
  • Index Copernicus (czasopismo indeksowane w 2012r.)

Aktualnie czasopismo składa się z czterech sekcji: Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska, Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska, Prawo i Zarządzanie Środowiskiem oraz Technologie Środowiskowe. Podstawowe sekcje czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae uzupełnia dział Materiałów i Sprawozdań oraz Recenzji.

Struktura czasopisma odpowiada badaniom podejmowanym w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redakcja Studia Ecologiae et Bioethicae jest przekonana, iż problemy ochrony środowiska stanowią wyzwanie nie tylko dla specjalistów z zakresu różnych nauk przyrodniczych, ale także dla antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów, lekarzy, filozofów i teologów. Zdobyte w tym względzie doświadczenia, choćby tylko w ostatnim dwudziestoleciu, pozwalają stwierdzić, że liczba dyscyplin naukowych, zaangażowanych w ochronę środowiska i przezwyciężanie kryzysu ekologicznego stanowi rzeczywistą miarę jego złożoności.

Zapraszamy do publikowania. Czytaj dalej»

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone